sửa máy in canon bị lỗi 2130

Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp với từ khóa "sửa máy in canon bị lỗi 2130". Bạn có thể tìm kiếm thông tin của chúng tôi thông qua Google bằng link sau Google: sửa máy in canon bị lỗi 2130. Hoặc xem thêm các bài viết tại Wicreset Việt Nam

  1. Hướng dẫn sửa lỗi 2130 ~ fix error code 2130 trên máy in Canon GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết

    . Máy in model GP-4000, GP-2000, GP-540, GP-520 gặp lỗi "The roll paper width set in the print job is not the same as the width of the roll paper in the printer."... Cần hướng dẫn sửa lỗi 2130 ~ fix error code 2130 trên máy in canon gp-4000, gp-2000, gp-540, gp-520 bằng các bước cụ thể, chi tiết
Top